Csíksomlyói Ferences meditációs útvonalak

Csíksomlyó, mint a megye legfontosabb zarándok célpontja, több kisebb helyi jellegű zarándokutat „szőtt” maga köré, melyeknek célja, hogy a több napig itt tartózkodó - lelkigyakorlatot végző – zarándokok fél nap vagy egy egész nap erejéig a természetben sétálva, átélhessék a kontemplatív találkozást a természetben levő növény- és állatvilággal, annak vizuális és akusztikus tartalmával. Így megízlelhetnek egy más látásmódot, és „más szemüvegen keresztül” kezdhetik nézni a természetet, önmagukat és embertársaikat.

  1. Kájoni János meditációs út (jele: fekete K): 6 km, 3 óra

Nevét a nagy ferences szerzetes orgonista, orgonaépítő, énekszerző, fordító, botanikus nyomdász, könyvkiadó és a Kájoni Kódex alkotójáról kapta. Egy megközelítőleg félnapos útszakasz, mely a kegytemplomtól indul és a somlyói borvízforrást érintve, az autóúton közelíti meg a két Somlyó nyergét, ahol a Hármashalom oltár is található. Innen az úton továbbhaladva a Nagy-Somlyót megkerüljük nyugat felől és lassan emelkedve felérünk a második nyeregbe, ahol a Xantus K. és az Écsey J. zarándokút jelzéseit magunk mögött hagyva az erdő között egy kisebb ösvényen csak a K jelzéseket követve feljutunk a Nagy-Somlyó csúcs előtt lévő kisebb nyeregbe. Ha itt egy 100 méteres kitérőt teszünk balra (DNy) a hegy kisebb csúcsán fellelhetőek a valamikori Sz. Lukács kápolna és kolostor romjai.

Innen visszafordulva kikapaszkodunk a 300 méterre lévő Nagy –Somlyó csúcsára (1033 m.), ahol egykor a Nagysomlyó vára emelkedett, amelyet Sóvárnak is neveztek. Ma egy kilátótorony található a magaslaton, ahonnan a bükkös erdődben egy meredek oldalon beereszkedünk a Kis-Somlyó nyergébe, ahol az oltár és a kápolnák (Szenvedő Jézus, Salvator, Sz. Antal) érintésével visszaérünk a borvízforrásokhoz.

Ez egy közepes nehézségű út. Gyerekeknek 12 év alatt és kezdő túrázóknak nem ajánljuk!

 

  1. Écsy L. János meditációs út (jele: a barna T): 6, 4 km, 2 óra 30 perc

A csíksomlyói börtönviselt, rendkívüli adottságokkal megáldott ház- és tartományfőnöknek állít emléket az út. A második nyeregig hasonló útvonalon halad, mint a Kájoni János út (tehát a borvíztől a két Somlyó nyergébe, majd a város felől közelíti meg a második nyerget), de ezek után továbbmegy a hegy oldalában (dél fele) és megkerüli Nagy-Somlyót különösebb további kapaszkodó nélkül.

Ez egy könnyebb zarándokút, melyen idővel kialakítható egy nagyobb méretű keresztút is. Gyerekeknek és kezdőknek is javasolható!

 

  1. Xantus Keresztes meditációs út (jele: a zöld X): 19 km, 7 óra

 

Ez egy egynapos zarándokút, amely az 1694. évi tatárjárásnak, Xantus Keresztes alcsíki királybírónak és társai hősi halálának állít emléket.

Hasonló nyomvonalat követ, mint a másik két meditációs út, viszont a második nyeregből tovább halad és eléri keleti irányban a nagy tisztásokkal és erdőkkel csipkézett gerincet, melyen jobbra fordulunk (DK), ahonnan még a romok 5, 3 km. A hegygerincen kényelmesen sétálhatunk, ahonnan szép kilátás nyílik jobbra a Hosszúaszó völgyére. A jelzést követve letérünk a gerincről jobbra (D), s leereszkedünk a Hosszúaszó völgye fölötti kisebb gerincre, Xantusz kúria romjaihoz. Innen visszafordulunk és 200 méter megtétele után (DK/jobbra) tartva a kisebb mellékvölgy irányát leereszkedünk a kápolnához.

Itt elfogyaszthatjuk a magunkkal hozott ebédünket. Majd a hegy oldalán lévő úton a völgy nyugati irányát tartva Fitód falu előtt 300 méterrel délnek (balra) fordulunk a csíkszentléleki templom irányába (ha fáradtak vagyunk, akkor Fitódon át térhetünk vissza). A szentléleki templom mellett a sok évszázados hársfát is megtekinthetjük, majd a falu ÉNy-i végénél Véresképet (az 1694-es tatárbetörés emlékműve) nézhetjük meg, ahonnan ereszkedni kezdünk új épülő házak között Fitód fele. Fitód végénél egy mellékutcán át újból kiérhetünk Nagysomlyó oldalába, és a nyereg ismert nyomvonalán visszatérünk Csíksomlyóra.

Ez egy közepes nehézségű út. Gyerekeknek 12 év alatt és kezdő túrázóknak nem ajánljuk!